FINCA RESIDENCIAL AL COSTAT DE LA FUTURA ESTACIÓ DE LA SAGRERA

Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita l’alienació, mitjançant subhasta pública a l’alça, de la finca resultant FR-05 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Entorn Sagrera, a Barcelona, districte de Sant Andreu.

Imatges de les obres

Les obres d’accés a l’estació mostren part de les cobertures ferroviàries sobre les quals es construirà el gran parc. Una vegada acabat el procés d’excavació de l’estructura de l’estació, s’ha estès una capa de formigó per posteriorment col·locar les armadures. S’està construïnt el nou col·lector de la Rambla Prim i s’han realitzat diferents treballs d’urbanització viària a Sant Andreu, així com la construcció d’un pas provisional per a vianants sobre les vies que connecta el barri amb l’àmbit de la Maquinista.

Futura estació

L’estació central de la Sagrera serà un centre estratègic del transport a Catalunya. Connectarà: alta velocitat, rodalies, metro, autobús interurbà, autobús urbà, taxi i vehicle privat. La urbanització de nous carrers la integraran en la ciutat i dues vies soterrades la uniran directament amb les autopistes i les rondes.

El parc

Descarregar

El projecte

CAT / ES

EN / FRCONTACTAR | AVÍS LEGAL