Adjudicacions

Concurs d’idees per a la realització de propostes d’encaix urbanístic de la Modificació del Pla General Metropolità en el sector de Prim, Barcelona.

Expedient 2017-IN-0011.

Contractació per procediment obert del concurs d’idees amb intervenció de jurat per a la realització de propostes d’encaix urbanístic de la Modificació del Pla General Metropolità en el sector de Prim, Barcelona.

Contractació per procediment obert dels serveis de redacció d’un estudi d’alternatives i del projecte de construcció de la implantació d’un carril-bici en l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu

Expedient 2017-IN-0003.

El número correcte d’expedient és el 2017-IN-0003 (publicat per error com 2017-DC-0003 en el plec de condicions particulars).
Contractació per procediment obert dels serveis de redacció d’un estudi d’alternatives i del projecte de construcció de la implantació d’un carril-bici en l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu.

Contractació per procediment obert dels serveis de redacció de les separates del projecte d’urbanització del PMU del sector Entorn Sagrera PAU.1 i PAU. 2 (parcial), primera fase àmbits A, B, C i D

Expedient 2016-IN-0013.

Contractació per procediment obert dels serveis de redacció de les separates del projecte d’urbanització del PMU del sector Entorn Sagrera PAU.1 i PAU. 2 (parcial), primera fase àmbits A, B, C i D

Contractació per procediment obert dels serveis d’assistència tècnica a la direcció d’Urbanisme de Barcelona Sagrera Alta Velocitat

Expedient 2016-DC- 0012.

Contractació per procediment obert dels serveis d’assistència tècnica a la direcció d’Urbanisme de Barcelona Sagrera Alta Velocitat

Contracte de serveis de comptabilitat i assessorament fiscal de BSAV

Expedient 2016-DC-0007.

Contractació per procediment obert dels serveis de comptabilitat i assessorament fiscal de BSAV.CONTACTAR | AVÍS LEGAL