Licitacions obertes

Contractació dels serveis de redacció del projecte de construcció d’un tancament d’obra entre els carrers Pare Manyanet i Sant Adrià.

Expedient 2017-DC-0021 .

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la redacció del projecte de construcció d’un tancament d’obra en el límit de les obres dels corredors viaris i ferroviaris a Sagrera-Sant Andreu entre els carrers Pare Manyanet i Sant Adrià.

Contractació de la redacció del projecte d’enderroc de les edificacions situades al carrer Andana de l’Estació 1 (Edifici Cap d’Estació i Edifici Tallers) en l’àmbit del sector Colorantes-Renfe en Sant Andreu, Barcelona.

Expedient 2017-IN-0019 .

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la redacció del projecte d’enderroc, la direcció d’obra i la coordinació en matèria de seguretat i salut corresponents a les obres d’enderroc de les edificacions situades al carrer Andana de l’Estació 1 (Edifici Cap d’Estació i Edifici Tallers) en l’àmbit del sector Colorantes-Renfe en Sant Andreu, Barcelona.

Contractació de la redacció del projecte d’enderroc de les construccions del passatge Bofarull 7 i Gran de la Sagrera 45 en Sant Andreu, Barcelona

Expedient 2017-IN-0018 .

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la redacció del projecte d’enderroc, la direcció d’obra i la coordinació en materia de seguretat i salut corresponents a les obres d’enderroc de les construccions situades en les naus industrials del passatge Bofarull 7 i gran de la Sagrera 45 en l’àmbit del sector Entorn Sagrera en Sant Andreu, BarcelonaCONTACTAR | AVÍS LEGAL