Licitacions obertes

Alienació mitjançant subhasta pública de la finca resultant FR 05 del projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística nº 1 del Pla de Millora Urbana del sector Entorn Sagrera, a Barcelona

Expedient 2018-IN-0016.

L’objecte de la licitació és l’alienació mitjançant subhasta pública a l’alça de la finca resultant FR-05 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Entorn Sagrera, a Barcelona, districte de Sant Andreu.

Contractació dels serveis de redacció del projecte de construcció d’un tancament d’obra entre els carrers Pare Manyanet i Sant Adrià.

Expedient 2017-DC-0021 .

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la redacció del projecte de construcció d’un tancament d’obra en el límit de les obres dels corredors viaris i ferroviaris a Sagrera-Sant Andreu entre els carrers Pare Manyanet i Sant Adrià.CONTACTAR | AVÍS LEGAL