Contractació dels serveis de redacció del projecte de construcció d’un tancament d’obra entre els carrers Pare Manyanet i Sant Adrià.


Expedient 2017-DC-0021

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la redacció del projecte de construcció d’un tancament d’obra en el límit de les obres dels corredors viaris i ferroviaris a Sagrera-Sant Andreu entre els carrers Pare Manyanet i Sant Adrià.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 6.200 € (IVA exclòs)

GARANTIES
No procedeix l’aplicació de termini de garantia.

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
El termini total per a l’execució del present contracte serà d’un màxim de 8 setmanes.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA. c/ Segadors núm. 2, 5a planta. 08030 Barcelona.
Data: divendres 24 de novembre de 2017
Hora: fins a les 13h de la data indicadaCONTACTAR | AVÍS LEGAL