BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT LICITA LA REDACCIÓ D’UN CARRIL-BICI

Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita la contractació per procediment obert dels serveis de redacció d’un estudi de alternatives i del projecte de construcció de la implantació d’un carril-bici en l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu.

BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT LICITA LA REDACCIÓ DE LES SEPARATES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PMU DEL SECTOR ENTORN SAGRERA

Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita la contractació per procediment obert dels serveis de redacció de les separates del projecte d’urbanització del PMU del sector Entorn Sagrera PAU.1 i PAU. 2 (parcial), primera fase àmbits A, B, C i D.CONTACTAR | AVÍS LEGAL